top of page

"תלויים באוויר" הוא סרט תיעודי המלווה את ריקי ובנה אבשלום, אלוף פארקור,שעולמם מתחיל להיסדק לקראת שובו הקרב של אביו מהכלא. מעצרו של האב לפני שלוש שנים בעוון עבירות של אלימות במשפחה, הותיר את אשתו, ריקי, לפרנס לבדה שישה ילדים. כיצד יתמודדו אבשלום וריקי עם שובו של האב?

contact
bottom of page